Diğer mevzular · 3 Ekim 2019 7

Savant sendromu nedir?

Savant sendromunu kısaca açıklamak gerekirse, bir veya birkaç konu üzerinde yetenekli olmaya verilen addır.

Mesela 546546541×484654513 çarpımını saniyeler içinde çözebilen bireylere Savant denir. Başka bir örnek vermem gerekirse, müzik kulağı çok iyi olan, yabancı dilleri eğitimsiz öğrenen bireylerdir. Savant sendromu olan bireyler -genellikle- Otizm kategorisindedir. Kısmen doğru bir bilgidir fakat her Otistik Savant olamayacağı gibi, her Savant’ta Otistik değildir.

Savant’lar üstün zekalı değillerdir. Sadece birkaç konu üzerinde üstün zekalı olduğunu söyleyebiliriz. Otizm, kadınlara göre erkeklerde daha fazla görülür. Otizm anne karnında belli olmayan bir bozukluktur. Araştırmalara göre Otizm’li bireylerin %10 Savant’tır. Savant bireyler arasında yapılan bir araştırmaya göre de %50’lik bir kısım Otizm bozukluğuna sahip. Otizm bozukluğunu minimuma indirmek ve bireyin standart yaşamına katkı sağlamada en büyük rol eğitime düşüyor. Bozukluğun anlaşıldığı an eğitim okullarına başvurulmalıdır.

Savant sendromu olan bireylerde öğrenme sorunu vardır. Birkaç konuya hakim oldukları için, örneğin balon şişiremeyebilirler, yemek yediklerini bilemeyebilirler, tuvaletlerini yapamayabilirler. Bunların önüne geçebilmek için eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. Ailelerinde sabırlı olmaları gerekiyor.

Tarihteki ilk Savant, 1783 yılında Alman psikolog Gnothi Sauton tarafından bildirilen Jadediah Buxton’dur. 1789’da Benjamin Rush tarafından bildirilen başka bir Savant Thomas Fuller’dir. Muazzam bir hesaplama bilgisine sahipti.

Savant Sendromu önceleri İdiot-Savant şeklinde telaffuz ediliyordu. İdiot-Savant kelimesi aşağılayıcı olarak değil de, ortalama IQ’nun 25’in altında olduğunu vurgulamak için kullanılmıştı. Savant kelimesi Fransızca’da bilmek anlamına gelen Savoir kelimesinden kök almıştır.

Yazıyı bitirirken Savant’ların en çok hangi dallarda yetenekli olduğunu ekleyeyim.

  • Sıklıkla piyano çalma ve beste yapma tarzında olan müzik becerisi
  • Genellikle çizme, boyama ya da şekil verme ile belirli sanat becerileri
  • Takvim hesaplama becerisi
  • Çok hızlı hesaplama, asal sayıları hesaplama becerisi tarzında olan matematik becerisi
  • Mekanik ya da mekansal beceriler

Bu yazıyı yazmama vesile olan, severek izlediğim bir dizi var. Bir sonraki yazıda bu diziyi inceleyeceğim.

Sağlıcakla…